Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa nice

Nice
/nis/
Tłumaczenie
 • miły
Przymiotnik
 • ładny
 • przyjemny
 • dobry
 • sympatyczny
 • uprzejmy
 • grzeczny
 • smaczny
 • subtelny
 • delikatny
 • czuły
 • wrażliwy
 • bystry
 • wymagający
 • dokładny
 • wyszukany

Przykłady z filmów

That was very nice of her to ask us to have sex.
Date Night - You Two Make Sex With Us?
You've been awfully nice, Cal, taking care of me.
East of Eden - Ferris Wheel Kiss
Yes. Compliments about your co-workers. Just something nice.
Legally Blonde 2 - Snap Cup
She's nice. But, wow, she's annoying.
The Purge - Time for Lockdown
and calls you a cocksucker, I want you to be nice.
Road House - Three Simple Rules
If he won't walk, walk him. But be nice.
Road House - Three Simple Rules
The girl was being nice to your dumb ass.
Rocky Balboa - Defending Marie
- Oh! You like it so far? - Everybody's been real nice.
Liar Liar - A Wish Come True
That's nice. Come downstairs. I have a surprise for you.
The Iron Giant - Giant Problems