Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa slow

Slow
/sloʊ/
Tłumaczenie
 • powolny
Czasownik
 • hamować
Przymiotnik
 • wolny
 • nierychły
 • leniwy
 • opieszały
 • kiepski
 • nudny
 • ciężki
 • niepośpieszny
 • niełatwy
 • niezdolny
Przysłówek
 • wolno

Przykłady z filmów

And I'm going to go out on the dance floor and we're going to dance real slow.
Identity Thief - Big Chuck and Diana
Just wait for one second. Slow down.
Garfield - Odie Saves Garfield
You have to slow down. You're losing it.
Pi - Go Board
Slow, yes, retarded, maybe, braces on his legs.
Tropic Thunder - Never Go Full Retard
and I believe in long, slow, deep, soft, wet kisses that last three days.
Bull Durha - What Crash Believes
- Slow down. I'm here. What's the problem? - Bob and Marianne Taylor.
Red Eye - Reservation Emergency
I just want to hear your assignments read aloud in a slow and peaceful--
Big Fat Liar - Lying Through Your Teeth
That way, I can evaluate your performance while it's slow.
Ghost World - Enid Gets Hired and Fired
- Retarded means slow. Was he slow? - No.
Baby Driver - Is He Slow?