Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa dropped

Dropped
Tłumaczenie
 • porzucone
Czasownik
 • upuszczać
 • spadać
 • posiać
 • pospadać
 • zrzucać
 • opadać
 • opuszczać
 • wrzucać
 • puścić
 • kapać
 • zgubić
 • uronić
 • wypuszczać
 • padać
 • osłabnąć
 • ronić
 • zapadać
 • poronić
 • upadać
 • lecieć
 • siać

Przykłady z filmów

After I dropped the weight, dyed my hair, got contacts...
Drive Me Crazy - The In Crowd
- It really stinks in here. - Yeah. Yeah. I dropped something.
Inventing the Abbotts - Kissing in the Garage
And two: You dropped 150 grand on a fuckin' education...
Good Will Hunting - My Boy's Wicked Smart
And then she dropped out of school Because no one would talk to her.
Mean Girls - Regina Bashes Janis
We're going to be dropped into France dressed as civilians.
Inglourious Basterds - One Hundred Nazi Scalps
they dropped me off at the emergency room.
The Other Guys - Gator the Pimp
And she dropped something out of her pocket. A ring.
Down to You - First Real Kiss
Oh, you know what? I think you dropped something right here.
The Boss - Dandelion Meeting
I dropped out of college and I followed him across the country...
Going the Distance - I'm Crazy About You
and you dropped out as maid of honor.
Table 19 - Ridiculous
You dropped these.
Equals - Bug