Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa triple

Triple
/'trɪpəl/
Tłumaczenie
  • potroić
Czasownik
  • troić
  • potroić się
Przymiotnik
  • potrójny
  • trzykrotny
  • trójdzielny
  • trojaki
  • troisty

Przykłady z filmów

So what's the deal now? Gary says triple homicide?
Fargo - Morning Sickness
You're sure you know where you are going? Cause we can call the triple A.
Stuart Little 2 - I'll Miss You
They were just thousands of triple A mortgages bundled together,
The Big Short - Jenga
Highest level, triple A, is getting paid first.
The Big Short - Jenga
a lot of these triple B's are going to zero, too.
The Big Short - Jenga
A's, zero. B's, zero. Double B's, zero. Triple B's, zero.
The Big Short - Jenga
I'm a triple threat... Brains, brawn, and obviously a dazzling personality.
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 - Casey Meets the Turtles
Want me to get'em? - I pitched triple-A for the Red Sox...
Daddy's Home 2 - Four Dads-a-Fighting