Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Genel hatalar

Doğru seçeneği seçin
He went away instead of waiting.
He went away instead to wait.
Next
Paula succeeded to win the prize.
Paula succeeded in winning the prize.
Next
The customer got tired to wait.
The customer got tired of waiting.
Next
You must practise to speak English.
You must practise speaking English.
Next
I enjoy playing football.
I enjoy to play football.

Use the gerund or to + infinitive after verbs meaning to like or to dislike: He likes reading English books, or He likes to read English books.

Next
Konu geçildi!
]