Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Genel hatalar

Doğru seçeneği seçin
The rain prevented me from going.
The rain prevented me to go.
Next
Do your work without to speak.
Do your work without speaking.
Next
Would you mind to open the door?
Would you mind opening the door?
Next
I had the pleasure to meet him.
I had the pleasure of meeting him.

Also take pleasure in: He takes great pleasure in helping others.

Next
There's no harm in visiting her now.
There's no harm to visit her now.
Next
Konu geçildi!
]