Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
Would you mind to open the door?
Would you mind opening the door?
Next
I don't remember to have seen him.
I don't remember seeing him.
Also possible:
I don't remember having seen him.
Next
He was busy to revise the exams.
He was busy revising for the exams.
Next
I enjoy playing football.
I enjoy to play football.

Use the gerund or to + infinitive after verbs meaning to like or to dislike: He likes reading English books, or He likes to read English books.

Next
He went away instead of waiting.
He went away instead to wait.
Next
Zdany temat!
]