Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
You can't avoid to make mistakes.
You can't avoid making mistakes.

Also can't help (= can't avoid): I can't help laughing.

Next
Would you mind opening the door?
Would you mind to open the door?
Next
I look forward to seeing him soon.
I look forward to see him soon.
Next
They're quite capable to do that.
They're quite capable of doing that.

Also incapable of; to + the infinitive follows able or unable: He is unable to do anything.

Next
It's no good to get angry.
It's no good getting angry.
Next
Zdany temat!
]