Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Genel hatalar

Doğru seçeneği seçin
We rejoiced at her success.
We rejoiced for her success.
Also possible:
We rejoiced in her success.
Next
We believe in God.
We believe to God.

To believe in means to have faith in. To believe (without the in) means to regard something as true: I believe everything he says.

Next
She's not interested in her work.
She's not interested for her work.

Also take an interest in: She takes a great interest in music.

Next
He's very proud for his promotion.
He's very proud of his promotion.

We say take (a) pride in: A craftsman takes a pride in his work.

Next
Elke's very careful for her health.
Elke's very careful of her health
Also possible:
Elke's very careful about her health.

Take care of: He takes care of his money.

Next
Konu geçildi!
]