Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Yello – Tied Up tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Tied Up - Yello

Słowa
słowa do nauczenia się

...Tied Up, Tied Up

Tied Up, Tied Up

Tied Up, Tied Up...

Gulemo Dilemma

Gulemo Dilemma

Tie me up, the city heat

Bring the bell, go down the street

Tie me up to the Babaumba Beat

Try to beat, try to fight

Take me back into the ring tonight

Shake it up, beat down the beat

Shake it up to the Babaumba Heat

It's the African Queen, we got the summer night grand

It's the African Queen, the hottest lady in town

It's the African Queen, who keeps me on my feet

It's the African Queen, the Babaumba Beat

All you need is love

Take my heart

And hold me tight forever, forever

Bombo-yo, ko ko ko bombo ya

Bombo-yo, ko ko ko bombo ya

Bombo-yo, ko ko ko bombo ya

Ring the bell

Roll down the street

Tie me up into the city heat

Take me guys, keep up the beat

Bring the bell into the city heat