Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa round

Round
/raʊnd/
Tłumaczenie
 • okrągły
Rzeczownik
 • runda
 • kolejka
 • tura
 • koło
 • seria
 • nabój
 • cykl
 • obchód
 • obrót
 • objazd
 • obchodzenie
 • obwód
 • bieg
 • pręt
 • szczebel drabiny
 • rzeźba
 • kanon
Czasownik
 • zaokrąglić
 • kręcić
 • wygładzać
 • obciąć
Przymiotnik
 • kulisty
 • kolisty
 • przygarbiony
 • płynny
 • równy
 • sferyczny
 • potoczysty
 • siarczysty
 • dosadny
Przysłówek
 • dookoła
 • naokoło
 • około
 • do siebie
 • kołem
 • za rogiem
 • kolisto

Przykłady z filmów

Stu, let's get Walt a round. His dick's broken.
Identity Thief - Big Chuck and Diana
As I watched Danni's little round ass,
Nurse 3-D - Sexual Obsession
- Do you see me fucking with you? - All right, speed round.
Ted - White Trash Names
Tough guy! What's the matter, you can't buy a round?
Rocky Balboa - Defending Marie
Now, for some reason, I fit in the Army like one of them round pegs.
Forrest Gump - Bubba on Shrimp
They'll just keep going in a straight line right round the world.
Arthur Christmas - Scared of Everything
- I'll get the next round. - Yeah, go on, mate. Nice one.
Spring - Go Out With Me
I have to get this round first and...
Spring - Go Out With Me
If we let you carry on running round town,
Hot Fuzz - Good Luck Nicholas
I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame.
Mamma Mia! - Our Last Summer
So I got on it and I started spinning myself round and round.
Uptown Girls - Molly Opens Up
And I feel like I'm still there, spinning round and round and round,
Uptown Girls - Molly Opens Up