Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa rules

Rules
/rulz/
Tłumaczenie
 • zasady
Rzeczownik
 • reguła
 • zasada
 • przepis
 • norma
 • panowanie
 • władza
 • prawo
 • przymiar
 • rząd
 • prawidło
 • liniał
 • rządzenie
 • ustawa
Czasownik
 • rządzić
 • orzec
 • panować
 • władać
 • królować
 • wyliniować
 • wyrokować
 • kształtować się

Przykłady z filmów

There are so many rules now...
Bad Moms Official Trailer
Coach, we don't have whack-bat around. What are the rules?
Fantastic Mr. Fox - Whack-Bat
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Fight Club - The First Rule of Fight Club
Well, if there ain't any rules, let's get the fight started.
Butch Cassidy and the Sundance Kid - Knife Fight
Got to lay some ground rules down on you.
Next Friday - Auntie Suga
John, this is completely against the rules.
Wedding Crashers - Lock It Up
All you have to do is follow three simple rules.
Road House - Three Simple Rules
The issue here is not whether we broke a few rules or...
Animal House - Deltas on Trial
Ok, he is. But there's nothing in the rules that says he can't.
Kill the Messenger - Interrogating Blandon
Are you done with your little speeches and your little rules?
Big Bear - Not Getting Married
No right, no wrong, no rules for me
Frozen - 'Let It Go' Song