Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa set

Set
/sɛt/
Tłumaczenie
 • zestaw
Rzeczownik
 • odkształcenie
 • zbiór
 • komplet
 • zespół
 • układ
 • seria
 • konfiguracja
 • dekoracje
 • ułożenie
 • garnitur
 • odbiornik telewizyjny
 • postawa
 • kierunek
 • nurt
 • koła
 • sposób trzymania głowy
 • odrzwia
 • zawiązany owoc
 • sadzeniak
 • rozwarcie
 • deformacja
 • nachylenie spaczenie
 • fałda
 • klan
 • mafia
 • prąd
 • nastawienie do kogoś czegoś
 • sfery społeczne
 • grupa ludzi
 • zachód słońca
Czasownik
 • nastawić
 • umieszczać
 • ustalać
 • postawić
 • zadać
 • wprowadzać
 • kłaść
 • osadzać
 • mieścić
 • posadzić
 • zasadzać
 • zaciąć się
 • flancować
 • usadzać
 • położyć
 • osiadać
 • dać
 • podkładać
 • wprawiać
 • składać złamaną kość
 • postawić za wzór
 • stanąć w słup
 • zrastać się
 • leżeć dobrze
 • dąć w kierunku
 • zachodzić
 • wygasać
 • osiągnąć pełnię rozwoju
 • skierować się ku
 • wystawiać zwierzynę
 • zsiadać się
 • tężeć
 • krzepnąć
 • zawiązać się
 • wiązać
 • znieruchomieć
 • przybrać zacięty wyraz
Przymiotnik
 • osadzony
 • zadany
 • gotowy
 • ustanowiony
 • dociskowy
 • oprawny
 • zdecydowany
 • nieruchomy

Przykłady z filmów

THE LUXURY BATHTUB SET, THE EURO STYLE FASHION PACK,
Robot Chicken - Gone Barbie
The Finns, Hbckert, Lehtinen and Salminen have set the pace
Unbroken - An Olympic Record
I mean, you wouldn't want to set up housekeeping in a padded cell.
Arsenic and Old Lace - Insanity Runs in My Family
And the computer could be set and programmed...
Dr. Strangelove - Living Underground
Every family's got their own set of problems.
Brothers - Family Dinner
Every family has their own set of problems.
Brothers - Family Dinner
You have set up a way of life that basically makes it impossible
Up in the Air - A Cocoon of Self-Banishment
- and then I'm gonna set up. - I'll see you there.
Valentine's Day - Valentine Gifts
Her mother set up this conference with you.
Uncle Buck - Moley Russel's Wart
specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.
Saw VI - Voice Recognition
and even set up a, you know, a thing
Kick-Ass 2 - Justice Forever
It's like a game between us. He knows I tried to set him up.
Be Cool - Racial Epithets
Have you set a date? Have you decided on a church?
An Education - Hard and Boring
but it was, um, difficult, obviously, being set in space.
Notting Hill - Questions & Apologies
It shouldn't be too hard to set up a raid on the house.
Animal Kingdom - Janine Blackmails Randall
after she purposely set your city apartment on fire.
Shutter Island - My Name is Edward Daniels
He set a course for his home, and, exhausted, fell asleep.
Doubt - Crisis of Faith
Had he set his course right?
Doubt - Crisis of Faith
Nines wired, perhaps, which would give you a set.
Lucky You - Pays to be Prudent
Allow me to set your mind at rest, my dear.
Hitchcock - Only Suggesting Nudity
on a score that I set up from the beginning!
The Score - Heist Confrontation