Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Słowniczek zdjęciowy

electrician
artist
writer
receptionist

photographer

table
table
table
reporter
cameraman
plumber
Zdany temat!