Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Słowniczek zdjęciowy

washing machine
stepladder
attachments
bucket

dustpan

table
table
table
feather duster
vacuum cleaner
bleach
Zdany temat!