Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Słowniczek zdjęciowy

life jacket
cabin cruiser
rowboat
inflatable raft

water skier

table
table
table
sail
rudder
outboard motor
Zdany temat!