Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Słowniczek zdjęciowy

monkey wrench
tape measure
extension cord
nail

hammer

table
table
table
thread
carpenter's rule
wrench
Zdany temat!