Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: The Reaping

 
man
I
it's
a
church-going
safe
So
you're
guess
say
to
Повторить
yeah
Sunday
Oh
every
Ten
years
Повторить
miracles
disproving
fit
that
How's
with
Повторить
faith
it's
You
lose
to
know
easy
Повторить
an
back
at
Look
God
minister
her
on
can
Katherine
ordained
If
turn
Повторить