Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Train – When The Fog Rolls In tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

When The Fog Rolls In - Train

Słowa
słowa do nauczenia się

Driving over the bridge to give you my keys

I know you don't love me

I know it ain't easy

Friends become lovers

And lovers lose friends

That's when the fog rolls in

Oo oo oo, I'm losing you

Oo oo oo, you're losing me, too

In through the kitchen

Where we used to laugh

Smells of your cooking

Sounds of the past