Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

Geri
5

Sıralamalar

Pollution
Pollution +
verb
Adjective
+ pollution
destroys
air
rises
atmospheric
threatens
industrial
Fumes
Verb
+ fumes
Adjective
+ fumes
give off
poisonous
inhale
be
produce
dangerous
petrol
cooking
Storm
Storm +
verb
Adjective + storm
break
destroy
violent
rage
die down
monsoon
disastrous
thunder
Earthquake
Verb
+ earthquake
Adjective
+ earthquake
predict
severe
major
massive
survive
set off
minor
withstand
Environment
Verb
+ environment
Adjective
+ environment
safe
harm
male
protect
pollute
hostile
stress-free
respect
Konu geçildi!