Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Heart
Verb
+ heart
Adjective
+ heart
have
break
cold
kind
transplant
heavy
broken
steal
View
Verb
+ view
Adjective
+ view
spoil
block
come
sea
admire
get
clear
panoramic
poor
bird's eye
Dream
Verb
+ dream
Adjective
+ dream
sweet
wake
haunt
vivid
bad
recurring
appear
have
Hand
Verb
+ hand
Adjective
+ hand
shake
free
dirty
raise
safe
outstretched
wash
wave
Voice
Verb
+ voice
Adjective
+ voice
recognise
deep
lower
whining
loud
lose
hear
muffled
Konu geçildi!