Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Smell
Verb
+ smell
Adjective
+ smell
distinct
get rid
delicious
detect
strange
disgusting
love
have
Taste
Verb
+ taste
Adjective
+ taste
improve
sour
lose
leave
authentic
fresh
peculiar
spoil
Eye
Verb
+ eye
Adjective
+ eye
strain
protect
watchful
black
have
naked
make
sore
View
Verb
+ view
Adjective
+ view
come
clear
sea
panoramic
admire
poor
block
bird's eye
spoil
get
Breath
Verb
+ breath
Adjective
+ breath
long
bated
hold
struggle
deep
take
bad
catch
Konu geçildi!