Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Injury
Verb
+ injury
Adjective
+ injury
accidental
suffer
prevent
cause
fatal
recover
visible
serious
Route
Verb
+ route
Adjective
+ route
plan
escape
take
direct
mark
line
alternative
scenic
Street
Verb
+ street
Adjective
+ street
one-way
side
patrol
clean up
crowded
cross
wander
deserted
Traffic
Verb
+ traffic
Adjective
+ traffic
hold up
direct
tourist
divert
rush-hour
reduce
busy
wheeled
Accident
Verb
+ accident
Adjective
+ accident
cause
witness
reduce
minor
fatal
have
freak
tragic
avoid
serious
Konu geçildi!