Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Accident
Verb
+ accident
Adjective
+ accident
have
fatal
cause
tragic
serious
minor
avoid
freak
witness
reduce
Street
Verb
+ street
Adjective
+ street
side
one-way
wander
cross
clean up
deserted
crowded
patrol
Map
Verb
+ map
Adjective
+ map
geological
road
draw
accurate
detailed
bring
study
read
Traffic
Verb
+ traffic
Adjective
+ traffic
divert
wheeled
rush-hour
busy
reduce
tourist
direct
hold up
Injury
Verb
+ injury
Adjective
+ injury
prevent
suffer
fatal
accidental
recover
serious
visible
cause
Konu geçildi!