Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Funeral
Verb
+ funeral
Adjective
+ funeral
state
church
family
go
respectable
mass
attend
arrange
wear
Birth
Verb
+ birth
Adjective
+ birth
home
give
celebrate
normal
legitimate
breech
be
register
Baby
Verb
+ baby
Adjective
+ baby
healthy
feed
call
hold
crying
be expecting
look after
have
small
wake
newborn
Husband
Verb
+ husband
Adjective
+ husband
loving
look
dominant
former
leave
lose
ex
meet
live
late
Child
Verb
+ child
Adjective
+ child
gifted
well-behaved
neglect
only
adopt
small
teach
spoilt
grown-up
average
bring up
look after
have
Konu geçildi!