Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Present
Verb
+ present
Adjective
+ present
expensive
small
unwrap
wrap
get
lovely
buy
thank
leaving
Birthday
Verb
+ birthday
Adjective
+ birthday
have
wish
friend's
remember
forget
next
happy
celebrate
last
Wife
Verb
+ wife
Adjective
+ wife
live
former
lose
loving
late
look
ex
meet
leave
Baby
Verb
+ baby
Adjective
+ baby
wake
feed
newborn
crying
healthy
hold
small
call
look after
have
be expecting
Husband
Verb
+ husband
Adjective
+ husband
former
dominant
late
ex
leave
loving
look
meet
lose
live
Konu geçildi!