Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Chocolate
Verb
+ chocolate
Adjective
+ chocolate
melt
dark
break off
milk
plain
like
bitter
be
white
Potatoes
Verb
+ potatoes
Adjective
+ potatoes
sweet
peel
grow
slice
baked
boil
mashed
chipped
Bread
Verb
+ bread
Adjective
+ bread
rye
spread
white
sliced
make
slice
wholemeal
fresh
cut
brown
Sandwich
Verb
+ sandwich
Adjective
+ sandwich
toasted
ham
have
make
order
cheese
open
serve
Chips
Verb
+ chips
Adjective
+ chips
live
fry
cook
eat
greasy
oven-ready
tasty
frozen
Konu geçildi!