Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Exercise
Verb
+ exercise
Adjective
+ exercise
do
take
warm-up
light
get
regular
need
strenuous
Strength
Verb
+ strength
Adjective
+ strength
underestimate
use
physical
build up
superhuman
superior
full
save
Team
Verb
+ team
Adjective
+ team
winning
defeated
international
make
be dropped
support
play
strong
Race
Verb
+ race
Adjective
+ race
take part
motorbike
watch
gruelling
finish
horse
lose
long-distance
Energy
Verb
+ energy
Adjective
+ energy
use up
save
run out
give
youthful
inexhaustible
nervous
boundless
Konu geçildi!