Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Show
Verb
+ show
Adjective
+ show
enjoy
watch
run
comedy
family
host
travelling
television
Police
Police +
Verb
Adjective
+ police
secret
kill
arrest
investigate
federal
search
armed
uniformed
Employee
Verb
+ employee
Adjective
+ employee
recruit
unskilled
have
retired
dismiss
full-time
Cinema
Verb
+ cinema
Adjective
+ cinema
comfortable
sit
see
packed
multiplex
go
popular
be
Employment
Verb
+ employment
Adjective
+ employment
white-collar
look
seasonal
part-time
get
provide
offer
full-time
Konu geçildi!