Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Supermarket
Verb
+ supermarket
Adjective
+ supermarket
high-street
stack
major
need
top
local
leading
shop
open
stop
Milk
Verb
+ milk
Adjective
+ milk
be
pour
use up
low fat
fresh
comes
take
heat
semi-skimmed
warm
Egg
Verb
+ egg
Adjective
+ egg
break
boil
hard-boiled
scramble
poach
fried
soft-boiled
chicken
fry
scrambled
Vegetables
Verb
+ vegetables
Adjective
+ vegetables
steam
green
frozen
overcook
cook
fresh
grow
boil
organically-grown
store
Chicken
Verb
+ chicken
Adjective
+ chicken
cook
kill
roasted
plump
rub
cut
roast
battery
corn-fed
Konu geçildi!