Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Meat
Verb
+ meat
Adjective
+ meat
undercooked
tough
red
tender
eat
cook
slice
fresh
frozen
raw
chop
fry
Fruit
Verb
+ fruit
Adjective
+ fruit
unripe
wash
pick
ripe
citrus
peel
have
eat
fresh
dried
Milk
Verb
+ milk
Adjective
+ milk
pour
low fat
warm
heat
take
semi-skimmed
be
fresh
comes
use up
Egg
Verb
+ egg
Adjective
+ egg
poach
scramble
boil
break
fry
fried
chicken
scrambled
hard-boiled
soft-boiled
Cheese
Verb
+ cheese
Adjective
+ cheese
soft
grated
grate
sprinkle
mouldy
hard
low-fat
cut
melt
slice
Konu geçildi!