Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Lie
Verb
+ lie
Adjective
+ lie
tell
spread
great
complete
obvious
believe
live
outright
Rumour
Verb
+ rumour
Adjective
+ rumour
widespread
nasty
deny
start
hear
unconfirmed
persistent
confirm
Speech
Verb
+ speech
Adjective
+ speech
prepare
passionate
moving
devote
witty
interrupt
controversial
make
Conversation
Verb
+ conversation
Adjective
+ conversation
interrupt
carry on
get
private
overhear
sensible
civilised
polite
Language
Verb
+ language
Adjective
+ language
master
translate
native
foreign
body
acquire
speak
bad
Konu geçildi!