Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Mountain
Verb
+ mountain
Adjective
+ mountain
the highest
fall
walk
distant
snow-covered
towering
take
isolated
steep
be surrounded
climb
Sand
Verb
+ sand
Adjective
+ sand
soft
blows
get
dry
wet
bury
dig
hot
Sea
Verb
+ sea
Adjective
+ sea
calm
rough
heavy
live
go
drown
flat
open
dive
swim
Beach
Verb
+ beach
Adjective
+ beach
dirty
go
lie
unspoilt
stroll
flock
spend
beautiful
sandy
clean up
private
Ground
Verb
+ ground
Adjective
+ ground
hard
uneven
lie
fertile
soft
dusty
fall
be
be burned
Konu geçildi!