Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Discussion
Verb
+ discussion
Adjective
+ discussion
take part
detailed
have
heated
generate
widen
frank
fruitful
Secret
Verb
+ secret
Adjective
+ secret
closely-guarded
uncover
shameful
have
terrible
keep
tell
dark
Speech
Verb
+ speech
Adjective
+ speech
interrupt
witty
prepare
make
devote
controversial
passionate
moving
Conversation
Verb
+ conversation
Adjective
+ conversation
polite
overhear
private
civilised
interrupt
sensible
get
carry on
Language
Verb
+ language
Adjective
+ language
translate
body
acquire
native
foreign
bad
master
speak
Zdany temat!