Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Speech
Verb
+ speech
Adjective
+ speech
moving
devote
passionate
prepare
controversial
interrupt
witty
make
Rumour
Verb
+ rumour
Adjective
+ rumour
start
persistent
unconfirmed
hear
deny
widespread
nasty
confirm
Discussion
Verb
+ discussion
Adjective
+ discussion
take part
heated
widen
fruitful
detailed
have
generate
frank
Secret
Verb
+ secret
Adjective
+ secret
uncover
dark
tell
shameful
closely-guarded
terrible
have
keep
Conversation
Verb
+ conversation
Adjective
+ conversation
sensible
interrupt
polite
private
carry on
get
overhear
civilised
Zdany temat!