Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Bread
Verb
+ bread
Adjective
+ bread
cut
fresh
white
slice
spread
brown
wholemeal
sliced
rye
make
Rice
Verb
+ rice
Adjective
+ rice
short-grain
wash
grow
eat
fried
boiled
serve
brown
Chips
Verb
+ chips
Adjective
+ chips
fry
tasty
cook
oven-ready
live
eat
greasy
frozen
Pasta
Verb
+ pasta
Adjective
+ pasta
sticks
eat
boil
wholemeal
fresh
cook
drain
egg
dried
Biscuit
Verb
+ biscuit
Adjective
+ biscuit
plain
ginger
pass
dry
eat
cut
chocolate
bake
Zdany temat!