Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Customer
Verb
+ customer
Adjective
+ customer
attract
treat
potential
difficult
deal
dissatisfied
serve
regular
loyal
satisfied
important
Supermarket
Verb
+ supermarket
Adjective
+ supermarket
leading
stack
shop
top
open
local
stop
high-street
major
need
Cheese
Verb
+ cheese
Adjective
+ cheese
mouldy
grate
melt
slice
low-fat
grated
sprinkle
cut
hard
soft
Oil
Verb
+ oil
Adjective
+ oil
fry
fish
sunflower
olive
coconut
pour
add
heat
Milk
Verb
+ milk
Adjective
+ milk
use up
comes
fresh
take
pour
heat
warm
low fat
be
semi-skimmed
Zdany temat!