Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Customer
Verb
+ customer
Adjective
+ customer
treat
satisfied
difficult
dissatisfied
important
serve
deal
attract
regular
loyal
potential
Meat
Verb
+ meat
Adjective
+ meat
cook
eat
tough
undercooked
tender
frozen
chop
fresh
raw
slice
red
fry
Supermarket
Verb
+ supermarket
Adjective
+ supermarket
stack
top
major
local
high-street
leading
need
stop
open
shop
Milk
Verb
+ milk
Adjective
+ milk
semi-skimmed
be
pour
heat
fresh
warm
use up
take
low fat
comes
Cheese
Verb
+ cheese
Adjective
+ cheese
soft
sprinkle
slice
melt
hard
mouldy
low-fat
cut
grated
grate
Zdany temat!