Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Energy
Verb
+ energy
Adjective
+ energy
youthful
inexhaustible
boundless
nervous
run out
use up
save
give
Team
Verb
+ team
Adjective
+ team
defeated
be dropped
winning
play
make
support
international
strong
Exercise
Verb
+ exercise
Adjective
+ exercise
take
need
strenuous
do
warm-up
regular
light
get
Strength
Verb
+ strength
Adjective
+ strength
full
physical
save
superior
underestimate
superhuman
build up
use
Prize
Verb
+ prize
Adjective
+ prize
booby
fabulous
accept
win
claim
share
major
award
consolation
first
Zdany temat!