Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Race
Verb
+ race
Adjective
+ race
gruelling
lose
long-distance
horse
finish
take part
watch
motorbike
Team
Verb
+ team
Adjective
+ team
strong
defeated
make
be dropped
play
winning
support
international
Sport
Verb
+ sport
Adjective
+ sport
team
popular
take up
hate
watch
indoor
dangerous
play
Match
Verb
+ match
Adjective
+ match
take part
championship
qualifying
football
watch
tennis
win
play
Competition
Verb
+ competition
Adjective
+ competition
run
international
win
knockout
dancing
hold
sporting
enter
Zdany temat!