Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Eye
Verb
+ eye
Adjective
+ eye
make
protect
watchful
black
strain
naked
have
sore
Head
Verb
+ head
Adjective
+ head
bald
nod
shake
hit
turn
clear
level
big
Sleep
Verb
+ sleep
Adjective
+ sleep
dreamless
light
disturb
go
get back
broken
deep
get
View
Verb
+ view
Adjective
+ view
sea
get
come
block
spoil
clear
admire
poor
bird's eye
panoramic
Heart
Verb
+ heart
Adjective
+ heart
steal
heavy
have
broken
break
kind
transplant
cold
Zdany temat!