Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Traffic
Verb
+ traffic
Adjective
+ traffic
reduce
hold up
busy
direct
rush-hour
wheeled
divert
tourist
Map
Verb
+ map
Adjective
+ map
geological
bring
read
detailed
draw
study
accurate
road
Accident
Verb
+ accident
Adjective
+ accident
freak
minor
serious
have
avoid
fatal
cause
witness
tragic
reduce
Injury
Verb
+ injury
Adjective
+ injury
recover
suffer
accidental
cause
fatal
prevent
serious
visible
Route
Verb
+ route
Adjective
+ route
direct
escape
plan
line
mark
take
scenic
alternative
Zdany temat!