Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Shoe
Verb
+ shoes
Adjective
+ shoes
ballet
polish
low-heeled
comfortable
flat
running
leather
try on
wear
take off
Scarf
Verb
+ scarf
Adjective
+ scarf
wrap
wear
football
tie
knot
long
school
woollen
Gloves
Verb
+ gloves
Adjective
+ gloves
wear
boxing
peel off
put on
woollen
take off
leather
rubber
Sweater
Verb
+ sweater
Adjective
+ sweater
put on
pull
chunky
woolen
wear
have
knitted
thick
wash
knit
Shirt
Verb
+ shirt
Adjective
+ shirt
plain
wash
tuck
try on
short-sleeved
iron
striped
wear
checked
dirty
clean
long-sleeved
unbutton
Zdany temat!