Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Teacher
Verb
+ teacher
Adjective
+ teacher
become
competent
train
skilled
full-time
punish
find
language
Book
Verb
+ book
Adjective
+ book
short
long
write
finish
good
read
open
enjoy
boring
interesting
Class
Verb
+ class
Adjective
+ class
elementary
pay
evening
miss
biology
advanced
attend
teach
Student
Verb
+ student
Adjective
+ student
graduate
teach
hard-working
fellow
brilliant
lazy
be
former
drop out
Test
Verb
+ test
Adjective
+ test
fall
language
difficult
multiple-choice
pass
objective
take
cheat
mark
written
Zdany temat!