Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Machine
Verb
+ machine
Adjective
+ machine
invent
washing
vending
install
ticket
fix
cash
switch
answering
operate
Repair
Verb
+ repair
Adjective
+ repair
essential
carry out
undergo
simple
complete
major
need
minor
Equipment
Verb
+ equipment
Adjective
+ equipment
fragile
proper
install
use
test
latest
faulty
handle
special
invest
Internet
Verb
+ internet
Adjective
+ internet
surf
mobile
shop
slow
local
connect
wireless
download
spread
fast
Fault
Verb
+ fault
Adjective
+ fault
technical
develop
repair
electrical
serious
design
report
check
discover
common
Zdany temat!