Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Drug
Verb
+ drugs
Adjective
+ drugs
wonder
fast-acting
powerful
prescribe
safe
test
take
inject
Drugs
Verb
+ drugs
Adjective
+ drugs
seize
legalise
hard
addictive
dangerous
come off
illegal
take
supply
Disease
Verb
+ disease
Adjective
+ disease
prevent
suffer
infectious
fatal
rare
incurable
contract
eradicate
Health
Verb + health
Adjective
+ health
nurse
mental
look after
physical
improve
damage
excellent
declining
Symptom
Verb
+ symptom
Adjective + symptom
identify
show
psychosomatic
visible
experience
treat
typical
chronic
Zdany temat!