Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Belt
Verb
+ belt
Adjective
+ belt
fasten
trouser
leather
tighten
loosen
wide
money
wear
unbuckle
Wallet
Verb
+ wallet
Adjective
+ wallet
carry
forget
stuffed
leave
bulging
take
leather
fat
put
Glasses
Verb
+ glasses
Adjective
+ glasses
break
have
wear
put
need
take
sun
opera
thick
reading
Umbrella
Verb
+ umbrella
Adjective
+ umbrella
forget
beach
rolled
furled
lose
put up
put down
sun
remember
open
take
Key
Verb
+ key
Adjective
+ key
car
lose
house
return
mislay
wrong
spare
hide
put
find
Zdany temat!