Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Kolokacje

Training
Verb
+ training
Adjective
+ training
receive
complete
regular
intensive
require
formal
provide
proper
Salary
Verb
+ salary
Adjective
+ salary
survive
demand
monthly
earn
starting
reasonable
average
live
Pay
Verb
+ pay
Adjective
+ pay
accept
weekly
overtime
receive
give
equal
low
get
Qualification
Verb
+ qualification
Adjective
+ qualification
recognised
study
further
have
get
lead
academic
postgraduate
Career
Verb
+ career
Adjective
+ career
worthwhile
promising
brilliant
political
begin
wreck
further
choose
Zdany temat!