Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
Please answer my question.
Please answer to my question.

The noun answer takes to. His answer to my question was wrong.

Next
The book comprises five chapters.
The book comprises of five chapters.
Also possible:
The book is comprised of five chapters.
Next
Edward hid behind of a large tree.
Edward hid behind a large tree.
Next
Brian left from England last week.
Brian left England last week
Next
I told to him to come at once.
I told him to come at once.
Next
Zdany temat!
]