Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
I'll write to her tomorrow
I'll write her tomorrow.

When the direct object of write is expressed, omit the preposition: I'll write him a letter.

Next
Young men dream of glory and riches.
Young men dream glory and riches.
Next
Kevin said to me, 'Come tomorrow.'
Kevin said me, 'Come tomorrow.'
Next
She came and asked for my book
She came and asked my book.
Next
They're searching for the ball.
They're searching the ball.

In search of: The wolf goes in search of sheep. To search someone or something (without the for) means to look in one's pockets or house: The policeman searched the man and his house.

Next
Zdany temat!
]