Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
She explained me the matter.
She explained the matter to me.
Next
He doesn't wish any reward.
He doesn't wish for any reward.
Next
Think a number and then double it.
Think of a number and then double it.
Next
They're searching the ball.
They're searching for the ball.

In search of: The wolf goes in search of sheep. To search someone or something (without the for) means to look in one's pockets or house: The policeman searched the man and his house.

Next
My friend shared his book with me.
My friend shared me his book.
Next
Zdany temat!
]