Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
Young men dream of glory and riches.
Young men dream glory and riches.
Next
She came and asked for my book
She came and asked my book.
Next
Kevin said me, 'Come tomorrow.'
Kevin said to me, 'Come tomorrow.'
Next
Think of a number and then double it.
Think a number and then double it.
Next
I'll wait for you at the cinema
I'll wait you at the cinema.

Await takes no preposition: I'm awaiting your reply.

Next
Zdany temat!
]