Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
We didn't have many fruit this summer.
We didn't have many fruits this summer.

We rarely use the plural form fruits which means different kinds of fruit: Cyprus produces oranges, apricots, and other fruits.

Next
I want to buy three dozen eggs.
I want to buy three dozens eggs.

(A dozen = 12): I'd like to buy a dozen eggs. When dozen isn't preceded by a numeral (like three) or by a we use the plural form: There were dozens of eggs

Next
They're now using new machineries.
They're now using new machinery.

Machinery is a singular noun and always takes a singular verb and pronoun. We can say a piece of machinery or pieces of machinery

Next
A large supply of toys is expected
A large supply of toys are expected.

When the subject is singular, the verb must be singular and when the subject is plural, the verb must also be plural. Take care when a plural noun comes between a singular subject and its verb, as in the example above.

Next
I'm glad that the news is good.
I'm glad that the news are good.

News, though plural in form, always takes a singular verb. If only one thing is meant we say a piece or an item of news: This Is a good piece of news.

Next
Zdany temat!
]