Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz
5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
Tom has made great progress.
Tom has made great progresses.
Next
Her luggages are at the station.
Her luggage is at the station.

Baggage, another word for luggage, can't be used in the plural either: The baggage is ready for the train.

Next
Tom as well as Mark is coming.
Tom as well as Mark are coming.

Two singular nouns joined by as well as require the verb to be singular.

Next
We didn't have many fruit this summer.
We didn't have many fruits this summer.

We rarely use the plural form fruits which means different kinds of fruit: Cyprus produces oranges, apricots, and other fruits.

Next
All her money are kept in the bank.
All her money is kept in the bank.

Money is a singular noun and always takes a singular verb and pronoun.

Next
Zdany temat!
]