Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
What's the matter with you today?
What have you today?

What's wrong (with you)?, What's the trouble (with you)? and What's the problem? are also correct.

Next
Naomi asked me several questions.
Naomi made me several questions.
Next
We went for a walk on our bicycles.
We went for a ride on our bicycles.

We ride on a bicycle, on horseback, etc., but we ride in a bus, train, or other public vehicle.

Next
I had a strange dream last night.
I saw a strange dream last night.
Also possible:
I dreamt a strange dream last night.
Next
We have a poem to learn from out.
We have a poem to learn by heart.
Next
Zdany temat!
]