Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Często popełniane błędy

Wybierz poprawną opcję
I could feel her heart to beat.
I could feel her heart beat.
Also possible:
I could feel her heart beating.

If the verbs make, see, watch, hear, feel, are used in the passive, to must be used: He was seen to leave the house; He was heard to speak in English.

Next
You can't make Emma understand.
You can't make Emma to understand.
Next
May I visit you next weekend?
May I to visit you next weekend?
Next
They saw him to leave the house.
They saw him leave the house.

They saw him leaving the house is also correct.

Next
Tom's father would not let him to go out.
Tom's father would not let him go out.
Next
Zdany temat!
]